Chat Undetected

Chat Undetected 1.28

Miễn phí
Chat Undetected hãy tắt Facebook đưa Tin đang đọc biên nhận chức năng
Người dùng đánh giá
4.1  (10 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.28.153 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Crossrider
Chat Undetected hãy tắt Facebook đưa Tin đang đọc biên nhận chức năng, ngăn cản người khác nhìn thấy nếu cô đã xem một tin nhắn hay không.
Với Facebook đưa Tin đang đọc biên nhận chức năng, bất cứ khi nào cậu nói chuyện với ai đó trên Facebook anh có thể thấy rằng họ đã đọc tin nhắn của cô và phó-versa.
Có nhiều dịp nữa đâu anh sẽ không muốn có ai biết được nếu cô đọc những tin nhắn hay không. Chat Undetected hãy tắt tính năng để anh đi ko bị phát hiện.
Thông tin được cập nhật vào: